Přehled

Česká firma etampa-metra a.s. byla založena v květnu 2015 jako společný podnik (joint venture) švýcarské společnosti etampa AG a české firmy Metra Blansko a.s. Část vložená do společného podniku ze strany Metry Blansko je stejně jako u firmy etampa aktivní v oblasti zpracování plechu, vyrábí vysoce kvalitní plechové skříně a navíc se specializuje na další zpracování, povrchovou úpravu a na finální montáž. Předsedou správní rady a většinovým akcionářem společnosti etampa-metra je Hans Rudolf Haefeli, který je současně také majitelem, předsedou správní rady a CEO společnosti etampa. Obchody společnosti etampa-metra vede od podzimu 2015 Dr. Václav Pavlovec, který disponuje obsáhlými znalostmi jak v oblasti kovozpracujícího, tak i v oblasti výrobního průmyslu, a využívá dlouholetých zkušeností v oboru.

Firma se specializuje na vysoce komplexní svařované konstrukce pro plechové skříně a montážní celky, které se kromě jiného používají v oblasti strojírenství a stavby zařízení; od založení firmy je neustále budováno portfolio mezinárodních zákazníků. K pravidelným odběratelům patří výrobci z oblastí zemědělské techniky, kontrolních a vstupenkových systémů, čerpací a dávkovací techniky, stejně jako ze segmentu strojní a zábavní techniky ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Nizozemí a z České republiky.

Deviza firmy spočívá v tom, že se zde vše vyrábí pod jednou střechou. Vznikají kompletní skříně, aniž by musely mezi jednotlivými výrobními kroky opouštět dílnu. Od přířezu plechů laserem přes svařování, broušení, práškové nebo mokré lakování jsou všechny činnosti prováděny v závodě v Blansku.

Protože se do společnosti ustavičně investuje, bylo možno navíc k tradiční výrobě mezitím vybudovat i kapacity v oblasti obrábění a třídění drobných dílů, kromě jiného vibrační broušení a plošné honování.

Firma etampa-metra momentálně zaměstnává bezmála 100 zaměstnanců a pracuje ve vícesměnném provozu.