Etampa Metra a.s.

Pražská 7

67801 Blansko

Česká Republika

www.etampa-metra.cz

T +420 515 554 203

DIČ: CZ04171900

 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7327

Odpovědná osoba ve smyslu tiskového zákona: Hans Rudolf Haefeli

 

Pověření zástupci:

Daniel Brügger

Hans Rudolf Haefeli

 

Omezení odpovědnosti za vnitřní obsah

Obsah našich webových stránek byl vystaven
s pečlivostí a dle našich nejlepších znalostí. Avšak neneseme žádnou
odpovědnost za aktuálnost, úplnost nebo přesnost některé ze stránek.

Podle § 7, odst. 1 TMG (Telemediengesetz – Zákon
Telemedia podle německého práva), my jako poskytovatelé služeb jsme odpovědni
za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy.
Nicméně, podle § 8 až 10 TMG, my jako poskytovatelé služeb nejsme povinni kontrolovat
externí informace poskytované nebo uložené na našich webových stránkách.
Jakmile si budeme vědomi konkrétního porušení zákona, okamžitě odstraníme
sporný obsah. Jakoukoli odpovědnost týkající se této záležitosti lze
předpokládat pouze v okamžiku, kdy toto protiprávní jednání zjistíme.

 

Omezení odpovědnosti za externí odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na stránky
třetích stran ("externí odkazy"). Obsah těchto webových stránek není
pod naší kontrolou a nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za takový externí
obsah. Ve všech případech je poskytovatel informací na odkazovaných stránkách
odpovědný za obsah a správnost poskytnutých informací. V okamžiku, kdy jsou
umístěny odkazy, žádné porušení zákona nerozeznáváme. Jakmile se o porušení
zákona dozvíme, okamžitě odstraníme tento odkaz.

 

Autorská práva

Obsah a díla zveřejněná na této webové stránce se
řídí autorskými zákony Německa. Rozmnožování, zpracování, distribuce nebo
jakékoliv jiné formy využití nad rámec autorského práva vyžadují předchozí písemný
souhlas autora nebo autorů.

 

Ochrana osobních údajů

Návštěva našich webových stránek může vést k
uložení informací o přístupu (datum, čas, strana přístup) na našem serveru. To
nepředstavuje žádnou analýzu osobních údajů (např. jméno, adresu nebo
e-mailovou adresu). Pokud jsou osobní údaje shromažďovány, k tomu dojde pouze -
v maximální možné míře - s předchozím souhlasem uživatele webu. Předání údajů
třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele se neuskuteční.

Chtěli bychom výslovně zdůraznit, že přenos dat
přes internet (např. e-mailem) může obsahovat chyby zabezpečení. Je tedy
nemožné ochránit data úplně proti přístupu třetích stran. Nemůžeme převzít
žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku těchto bezpečnostních chyb.

Užívání všech zveřejněných kontaktních údajů
třetími stranami pro účely reklamy je výslovně vyloučena. Vyhrazujeme si právo
podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací;
například prostřednictvím spamu.