Eco C Compact 70P

Výrobce: Dürr Ecoclean GmbH

Rok výroby: 2017

Čisticí zařízení Eco C Compact 70P je určeno výhradně k čištění, odmašťování a konzervaci dílů z:

Kovu (ocel, hliník, barevný kov)

Umělé hmoty (pokud byla prokázána odolnost)

Skla, která jsou znečistěné:

organickými nečistotami (olej, tuk, atd.)

anorganickými nečistotami (třísky, prach, atd.)

Čistící médium: Dowclene 1601

Maximální hmotnost vsázky: 75 KG

Doba čistícího cyklu závisí na typu položek a míře znečištění

 


Vodní myčka s ultrazvukem

KKS Ultraschall

Výrobce: KKS Ultraschall AG

Rok výroby: 1976

Vodní čistící zařízení je určeno k mytí menších dílů od drobných nečistot. Nosnost koše v pracovní komoře je 35 kg. Zařízení má dvě nádrže o objemu 120 litrů. Druhá nádrž je určena ke krátkodobé lubrikaci pomocí suchého kluzného laku – Gleitmo 605. Zařízení je vybaveno ultrazvukem pro lepší odstranění nečistot z povrchu.

 

KONZERVAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Compact 80C

Výrobce: Dürr Ecoclean GmbH

Rok výroby: 1996

Zařízení Compact 80C používáme ke konzervaci dílů z kovu

(ocel, hliník, jiné barevné kovy).

Konzervační médium (např.): Anticorrit MPC 5000

Maximální hmotnost vsázky: 70 KG

compact80c